Polska wersja English version

Numery archiwalne

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA nr 1(64), styczeń 2018

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA nr 1(64), styczeń 2018

 • Zmiana w wydawaniu KOMUNIKATU ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA.
 • Zaproszenie na wykłady
 • Wystawy w Petersburgu: Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Henryk Siemiradzki i kolonia rosyjskich artystów w Rzymie; Jerzy Malinowski,  Modigliani, Soutine i inne legendy Montparnasse
 • Zaproszenia na konferencje: Henryk Siemiradzki jakiego nie znamy (Kraków); Tropami zdrady / On the Trail of Betrayal (Łódź).

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 ISNN 2544-9281 (s. 13)

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA nr 2(65), luty 2018

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA nr 2(65), luty 2018

Śmierć prof. Zbigniewa Osińskiego

 •  Zaproszenia na wykład i wystawę
 •  Informacje o konferencji Henryk Siemiradzki jakiego nie znamy.

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 ISNN 2544-9281 (s. 9)

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA nr 3(66), marzec 2018

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA nr 3(66), marzec 2018

 •  Sprawozdanie z działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata za rok 2017
 •  Sprawozdanie z działalności Polskiej Misji Artystyczno-Naukowej w Japonii za rok 2017
 •  Zaproszenie na seminaria
 •  Prezentacja albumu Jana Wiktora Sienkiewicza Artyści Andersa. Uratowani z nieludzkiej ziemi w Wielkiej Brytanii w Londynie
 •  Odznaczenie Katarzyny Maleszko (prezesa Oddziału Warszawskiego i kustosza Muzeum Narodowego w Warszawie) Orderem Wschodzącego Słońca, Złote i Srebrne Promienie przez Rząd Japonii
 •  Relacja: Jana Švantnerová, Wystawa Leopold Horovitz Lost – Found we Wschodniosłowackim Muzeum w Koszycach
 •  Nowe publikacje Instytutu i jego członków
 •  Publikacje Instytutu o sztuce Chin i Korei (opr. Bogna Łakomska).

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 ISNN 2544-9281 (s. 18)

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA nr 4(67), kwiecień 2018

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA nr 4(67), kwiecień 2018

 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata za rok 2017
 • Sprawozdanie z działalności Polskiej Misji Artystyczno-Naukowej w Japonii za rok 2017
 • Zaproszenia na seminaria, wykłady i promocje
 • Program konferencji The Henryk Siemiradzki that we do not know. Celebrating 175 anniversary of the artist’s birth, Kraków 12–13.04.2018 r.
 • Artykuł: dr Maciej Gugała: Rekonstrukcja czy reinterpretacja? O eksperymentach optycznych Davida Hockneya i eksperymentach konserwatorskich Balthusa
 • Artykuł: dr Karolina Zychowicz: Gizela Szancerowa – zapomniana (?) animatorka polskiego życia artystycznego
 • Nowe publikacje Instytutu i jego członków
 • Publikacje Instytutu o sztuce Chin i Korei (opr. Bogna Łakomska)

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 ISNN 2544-9281 (s. 67)

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 5(68), maj 2018

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 5(68), maj 2018

 • Walne Zebranie PISnSŚ w dniu 12.05.2018 r.
 • Cykl wykładów Sztuka Świata w Muzeum Śląskim
 • Zaproszenia na seminaria i wykłady
 • Sprawozdanie z konferencji: The Henryk Siemiradzki that we do not know.
 • Zaproszenie na konferencję: Henryk Siemiradzki i międzynarodowe środowisko artystyczne w Rzymie / Henryk Siemiradzki and the international artistic milieu in Rome
 • Zaproszenie do tomu Polsko-rosyjskie związki w architekturze i urbanistyce w XIX i XX wieku: polscy architekci w Rosji – rosyjscy architekci w Polsce / Польско-российские связи в архитектуре и градостроительстве в XIX-ХХ вв: архитекторы-поляки в России и русские архитекторы в Польше
 • Prezentacja: Rocznik „Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii”
 • Artykuł: Krzysztof Szatkowski, Zagraniczne wystawy artystów sztuki krytycznej w okresie 1990–2002
 • Artykuł: Ewa Sułek, Nadchodząca rewolucja - proces czy proroctwo? O narracjach kuratorskich wystaw sztuki ukraińskiej w roku 2014
 • Nowe książki
 • Publikacje Instytutu o polskich artystach w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji (opr. Jerzy Malinowski)

 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 ISNN 2544-9281 (s. 68)

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 6(69), czerwiec 2018

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 6(69), czerwiec 2018

 • Walne Zebranie w dniu 12 maja 2018 roku
 • Zaproszenia na seminaria i wykłady
 • Artykuł: Lejła Chasjanowa: „...sztuka w ostatnich czasach poważnie upadła”. Henryk Siemiradzki i Siergiej Diagilew
 • Artykuł: Agata Knapik: Architektoniczno-urbanistyczna działalność radykalnej grupy UFO z Florencji jako transpozycja semiologicznych teorii Umberta Eco
 • Publikacje o sztuce japońskiej (opr. Jerzy Malinowski)

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 ISNN 2544-9281 (s. 82)

 

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 7-8(70-71), lipiec-sierpień 2018

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 7-8(70-71), lipiec-sierpień 2018

 • Prezentacja: Beata Biedrońska-Słota: Oddział Krakowski Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i działalność Instytutu w Krakowie
 • Prezentacja: Grzegorz First: Berner Altorientalisches Forum III
 • Artykuł: Grzegorz First: Wizerunki bóstw demonów na starożytnym Bliskim Wschodzie
 • Artykuł: Marzenna Czerniak-Drożdżowicz: Od idei do wizerunku – Indie
 • Artykuł: Beata Biedrońska-Słota: Polski ubiór narodowy jako wyraz tradycji oraz niezależności politycznej i kulturalnej
 • Publikacje Instytutu w 2017 roku (opr. Jerzy Malinowski). 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 ISNN 2544-9281 (s. 76)

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 9(72), wrzesień 2018

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 9(72), wrzesień 2018

 • Zaproszenia na seminaria i wykłady
 • Artykuł: Bogna Łakomska: Spotkanie dostojników w Lintong – chiński obraz malowany na szkle ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie  
 • Artykuł: Anna Dzierżyc-Horniak: Słowo jako obraz i rzecz w przestrzeni galerii. Konceptualne gry z tekstem na przykładzie wybranych realizacji w Galerii Foksal
 • Nowe publikacje Instytutu.

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 ISNN 2544-9281 (s. 44)

 

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 10(73), październik 2018

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 10(73), październik 2018

 • Zaproszenia na seminaria i wykłady
 • Wydarzenie: 175. urodziny Henryka Siemiradzkiego
 • Artykuł: Eva Kaminski, Ochrona dóbr kultury materialnej we współczesnej Japonii – rewitalizacja ceramiki Echizen jako studium przypadku
 • Artykuł: Aleksandra Görlich, Dwuwymiarowa przestrzeń publiczna: jak przenoszono dramat „Kanadehon chūshingura” ze sceny teatru kabuki do XIX-wiecznego drzeworytu
 • Sprawozdania z konferencji i zebrań
 • Nowe publikacje Instytutu.

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 ISNN 2544-9281 (s. 44)

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 11(74), listopad 2018

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 11(74), listopad 2018

 • Zaproszenie na konferencję: Henryk Siemiradzki and the international artistic milieu in Rome (Rzym 8-9. 11. 2018)
 • Wydarzenie: Obchody 175. urodzin Henryka Siemiradzkiego
 • Zaproszenie na prezentację pierwszego numeru pisma DAGEROTYP. Studia z historii i teorii fotografii Spotkania w sprawie jubileuszu 100-lecia stosunków dyplomatycznych Polski i Japonii
 • Artykuł: Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Bibeloterzy, kolekcjonerzy, esteci... XVIII wiek sto lat później
 • Artykuł: Filip Pręgowski, Figuracje zmontowane. O malarstwie Davida Salle’a Nowe publikacje Instytutu
 • Nowe publikacje Instytutu.

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 ISNN 2544-9281 (s. 62)

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 12(75), grudzień 2018

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 12(75), grudzień 2018

 • Projekt Digitisation of the Manuscripts and Documents at the Biblioteca Generale di Terra Santa and the Franciscan Archives in Old Jerusalem: Second Step (Jacek Tomaszewski)
 • Wydarzenie: Prof. Grażyna Bobilewicz - członkiem zwyczajnym Warszawskiego Towarzystwa Naukowego
 • Prezentacja nowego numeru pisma „Dagerotyp. Studia Z Historii I Teorii Fotografii” (Weronika Kobylińska-Bunsch)
 • Konferencja: Henryk Siemiradzki and the International Artistic Milieu in Rome (Maria Nitka)
 • Artykuł: Witold Dobrowolski, Programowe treści wSądzie Parysa” Henryka Siemiradzkiego
 • Nowe książki
 • Bibliografia „Komunikatów Zarządu Polskiego Instytutu nad Sztuką Świata” (od października 2012 do lutego 2918) – red. Jerzy Malinowski 
 • Bibliografia „Sztuki i Krytyki. Komunikaty Zarządu Polskiego Instytutu Studiów Nad Sztuką Świata” (od marca 2018) – red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2018 ISNN 2544-9281 (s. 72)

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

2019 ROK

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 1(76), styczeń 2019

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 1(76), styczeń 2019

 • Komitet Polska – Japonia 2019
 • Tabelaryczny wykaz inicjatyw wraz z ich krótkim opisem (Magdalena Durda-Dmitruk) 
 • JikiHitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej – zaproszenie na konferencję
 • Projekty
  • Rezydencje i siedziby szlacheckie na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej – dawne województwa podolskie (Joanna Kucharzewska) i wileńskie (Tadeusz Bernatowicz) 
  • Słownik artystów polskich na obczyźnie od XIX do XXI wieku (Katarzyna Kulpińska, Jan Wiktor Sienkiewicz i Katarzyna Szrodt) 
 • Zaproszenie: Wykład dr Filipa Pręgowskiego
 • Sprawozdania i informacje
 • Działalność prof. Swietłany Czerwonnej
 • Medytacje Fibonacciego + sztruksowy zając | wobec Katarzyny Kobro (1898-1951) – wystawa (Dorota Grubba-Thiede) 
 • Artykuły:
  • Jadwiga Rodowicz-Czechowska, Niekanoniczne nō - okoliczności i motywy pisania shinsakunō
  • Iga Rutkowska, Pomiędzy legendą, tradycją i żywą kulturą? Amatorskie kabuki jako źródło w badaniach nad teatrem
 • Nowe książki.

 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2019 ISNN 2544-9281 (s. 105)

 

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 2(77), luty 2019

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 2(77), luty 2019

 • Informacje i zaproszenia
  • Pamięci profesora Witolda Dobrowolskiego
  • Punktacja monografii wydawanych przez Instytut
  • Kira Banasińska Autobiografia – promocja książki w Krakowie
  • W południe z Siemiradzkim w Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
  • Grupa Jung Idysz i żydowska awangarda artystyczna w dwudziestoleciu międzywojennym. Idee – postawy –  relacje – konferencja w Łodzi
  • Art Education & Art Criticism in Central and Eastern Europe  in the 20th and 21st centuries – konferencja w Toruniuw 100-lecie reaktywowania Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 
  • Unique or Universal?  Japan and its Contribution to World Civilization – konferencja na Uniwersytecie Warszawskiej w Warszawie (w ramach obchodów stulecia kontaktów dyplomatycznych Polski i Japonii)
 • Artykuły
  • Jan Wiktor Sienkiewicz, Współczesna sztuka w Polsce, współczesna sztuka polska. Stan obecny, diagnoza potrzeb – strategia działań
  • Magdalena Nierzwicka, Ozdoby z piór Indian Ameryki Południowej w zbiorach muzeów polskich. Kolekcje Borysa Malkina.

 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2019 ISNN 2544-9281 (s. 49)

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

 PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 3(78), marzec 2019

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 3(78), marzec 2019

 • Informacje i zaproszenia
  • Promocja książki Teresy Grzybkowskiej, Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Twórczynie pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych 
  • Joanna Rydzkowska-Kozak, Wystawa „Armenia” w Metropolitan Museum of Art
  • Piotr Kopszak, Konferencja "Reassessing Burne-Jones" w Londynie
  • Jerzy Malinowski, Konferencja „Archip Kuindżi i jego rola w procesie artystycznym w XX wieku” w Moskwie
  • Karolina Zychowicz, Rok Kazimierza Malewicza w Polsce          
  • Vita Susak, Malewicz, Kijów, w 140 lat później
 • Artykuły
  • Dominika Buchowska, Polska lekcja dla londyńskiej awangardy w „The New Age”, 1907-1922
  • Filip Pręgowski, Złe przeczucia. Obrazy katastrofy w malarstwie Eda Ruschy i Jacka Goldsteina
 • E-booki.

 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2019 ISNN 2544-9281 (s. 74)

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>
PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 4(79), kwiecień 2019

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 4(79), kwiecień 2019

 • Informacje i zaproszenia
  • Sprawozdanie z działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata za 2018 rok                                       
  • Sprawozdanie z działalności Polskiej Misji Artystyczno-Naukowej w Japonii (opr. Radosław Predygier)             
  • Kobiety w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich - promocja książki prof. Teresy Grzybkowskiej, Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Twórczynie pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych (opr. Grażyna Raj)
 • Artykuły
  • Lidia Gerc, Myśli jak Dante, operuje farbami jak Boccaccio, On jest Anakreontem wśród malarzy...  –  O Henryku Siemiradzkim w Wiedniu.
 • Publikacje Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata za 2018 rok.

 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2019 ISNN 2544-9281 (s. 67)


CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>
 PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISNSŚ) 2019 NR 5 (80)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISNSŚ) 2019 NR 5 (80)

2019 NR 5 (80), opr. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Spis treści:

Informacje i zaproszenia

Walne Zebranie Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

Promocja książki  ENGELBERTA KAEMPFERA Japonia: spojrzenie na kulturę Tokugawów i - prezentacja projektów KOMITETU POLSKA-JAPONIA 2019 

Parmi les hommes, les objets et les signes /Among Humans, Objects and Signs -  międzynarodowa konferencja naukowa w Paryżu z okazji 85. rocznicy urodzin profesora Krzysztofa Pomiana. Opr. Agnieszka Kluczewska-Wójcik

Kontakty z Instytutem Historii i Teorii Sztuki Wileńskiej Akademii Sztuki. Opr. Jerzy Malinowski

Artykuły

Marianna Lis, Przestrzeń w tradycyjnych spektaklach jawajskiego teatru wayang kulit

Joanna Wacławek, Czesław Mystkowski i środowisko artystyczne Batawii w dwudziestoleciu międzywojennym

 

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2019 ISNN 2544-9281 (s. 54)


CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>
  PDF/DRUKUJ 

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND ZARZĄDU PISNSŚ) 2019 NR 6 (81)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND ZARZĄDU PISNSŚ) 2019 NR 6 (81)

2019 NR 6 (81), opr. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Spis treści:

 

Informacje i zaproszenia:

Pamięci Profesora Józefa Poklewskiego

Informacja o Walnym Zebraniu i udzieleniu absolutorium

Wybór  profesorów Jerzego Malinowskiego i Jerzego Uścinowicza na członków honorowych Rosyjskiej Akademii Sztuki

Drogi rozwoju prawosławnej sztuki cerkiewnej: Polska (Białystok) i Rosja. Regionalne aspekty w kontekście jedności zadań artystycznych -  sprawozdanie z konferencji w Moskwie. Opr. Jerzy Uścinowicz

Grupa Jung Idysz i żydowska awangarda artystyczna w dwudziestoleciu międzywojennym – zaproszenie na konferencję w Łodzi

Promocja książki prof. Teresy Grzybkowskiej w Puławach

Obchody 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią

Jikihitsu. The Signature of the Artist. The Presence of Japanese Tradition in Contemporary Polish Art  – conference and accompanying events in Warsaw. Opr. Magdalena Durda-Dmitruk

Collections – Encounters – Inspirations. Reception of Japanese art and crafts in Central and Eastern Europe  before the establishment of diplomatic contacts between Poland and Japan in 1919 – conference in Kraków. Opr. Ewa Kamińska i Aleksandra Goerlich 

Recenzje:

Sztuka i utopia w kraju Sowietów (wystawa w Grand Palais w Paryżu). Opr. Magdalena Sawczuk.

Artykuły:

Agata Knapik, Architektura  pneumatyczna   jako forma miejskiej   barykady

na przykładach Urboeffimeri grupy UFO 

Katarzyna Szrodt, Sztuka polska czy polonijna? Głos w dyskusji nad miejscem dorobku polskich plastyków-emigrantów w historii powojennej sztuki w Polsce

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 7-8 (82-83), lipiec – sierpień 2019

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 7-8 (82-83), lipiec – sierpień 2019

             Obchody 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią:

                       Jikihitsu. The Signature of the Artist. The Presence of Japanese Tradition in

                        Contemporary Polish Art – konferencja i towarzyszące wydarzenia w Warszawie (opr.

                        Magdalena Durda-Dmitruk)

                        Collections – Encounters – Inspirations. Reception of Japanese art and crafts in         

                        Central and Eastern Europe  before the establishment of diplomatic contacts between

                        Poland and Japan in 1919 – konferencja w Krakowie (opr. Aleksandra Görlich)

                        Connection. Between the word, the sound and the image: A Centenary of  Polish-

                        Japanese Diplomatic Relations – zaproszenie na konferencję w Poznaniu

                        Seminarium miecza japońskiego organizowane przez Institute for Japanese Sword       

                        Craft  w Amstrerdamie - zaproszenie

             W 100-lecie założenia grupy Jung Idysz:

                       Ekspresje wolności. Bunt i Jung Idysz. Wystawa, której nie było… - wystawa w Łodzi

                       (opr.Teresa Śmiechowska)

                      Grupa Jung Idysz i żydowska awangarda w dwudziestoleciu międzywojennym. Idee –

                       postawy – relacje. – konferencja w Łodzi (opr. Teresa Śmiechowska)

                       Publikacje poświęcone polskiej awangardzie około 1920 roku 

            Informacje i zaproszenia:

                        Puławska promocja książki Teresy Grzybkowskiej Kobieta wodzem chwalebnego

                         czynu. Twórczynie pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych (opr.Grażyna

                       Raj)

                       Prezentacja Autobiografii  Kiry Banasińskiej 

                       Artistic contacts between political blocs after World War II
                       in Central Europe: visual arts, power, cultural propaganda
– program konferencji w

                       Kaliszu

                       Art education & art criticism in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st          

                       centuries - on the 100th anniversary of the revival of the Faculty of Fine Arts at the

                       Stefan  Batory University in Wilno (Vilnius), since 1945 located at the Nicolaus

                       Copernicus University in Toruń – zaproszenie na konferencję w Toruniu

                       Interwar Vilnius: shapes of art and architecture in 1919-1939 – zaproszenie na

                       konferencję w Wilnie

            Artykuły:

                         Katarzyna  Szoblik,  Historia Azteków zapisana w ich kodeksach

                       Kajetan Giziński,  Rola ikony w twórczości Wasilija Kandinskiego

 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2019 ISNN 2544-9281 (s. 67)


CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>
 PDF/DRUKUJ 

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 9 (84), wrzesień 2019

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 9 (84), wrzesień 2019

Informacje i zaproszenia:

Art education & art criticism in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st  centuries -  program konferencji w Toruniu

Public Art in the City of Utopia. Sculptures by Igor Mitoraj at Canary Wharf, London – informacja o konferencji w Londynie

Art of the Armenian Diaspora 4 – zaproszenie na konferencję w Ostrawie.

Konserwacja grobowca prof.Josepha Saundersa na Cmentarzu Bazyliańskim w Krzemieńcu

O książce Ewy Małkowskiej-Bieniek  Wspólnicy i rywale. Koleje życia Kronenbergów i Blochów (Wydawnictwo CM, Warszawa 2019).

 

Recenzje z wystaw:

Lidia Gerc,  Oskar Kokoschka: Expressionist, Migrant, Europäer – wystawa w Muzeum Leopoldów w Wiedniu

Magdalena Sawczuk, Helena Rubinstein: L’aventure de la beauté  - wystawa  w Muzeum Sztuki i Historii Judaizmu w Paryżu

Ewa Sułek, Borys Michajłow i charkowska szkoła fotografii w Pinchuk Art Centre w Kijowie

Teresa Grzybkowska, Potęga koloru i Siła kobiecości  - wystawy w Muzeum Narodowym w Gdańsku

Magdalena Sawczuk, Konkurs NanoArt w paryskiej Galerii Roi Doré

 

Artykuły:

Piotr Spławski, W krzywym zwierciadle – wielofunkcyjna karykatura i japonizm w Monarchii Austro-Węgierskiej

Agata Lipczik, Dział jubilerski Państwowej Szkoły Przemysłowej Żeńskiej w Łodzi w latach 1927-1939 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2019 ISNN 2544-9281 (s. 94)

 CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 10 (85)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 10 (85)

Spis treści

 

Informacje i zaproszenia:

Art education & art criticism in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st  centuries –  program (ostateczny)  konferencji w Toruniu

Tarpukario Vilnius: Dailės ir architektūros pavidalai 1919–1939 m. / Międzywojenne Wilno: Kształty sztuki i architektury w latach 1919–1939 – program konferencji w Wilnie

The material Body of the Book: Between Tradition and Innovation. On the 450th anniversary of Vilnius University Library – zaproszenie na konferencję w Wilnie

Spotkania ze sztuką świata w Krakowie  – na wystawie  Mistrzowie ukiyo-e: Utamaro, Sharaku, Hokusai, Hiroshige, Kuniyoshi. Z kolekcji Ei Nakau w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej

100 sztuk porcelany na 100 lat relacji dyplomatycznych polsko-japońskich – zaproszenia na otwarcie wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Relacje z konferencji i wydarzeń:

Faire oeuvre. La formation et la professionnalisation des artistes femmes au XIXe et XXe siècles – konferencja w Musée national d’Art moderne, Centre Pompidou i Musée d’Orsay w Paryżu  (opr. Ewa Ziembińska)

10. Konferencja European Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS) –  konferencja na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (opr. Marianna Lis)

Sergey R. Kravtsov, Na ratunek Wielkiej Synagodze w Brodach

From Ausgleich to the Holoucast. Ukrainian and Jewish Artists of Lemberg / Lwów / Lviv, Grünberg Verlag, Weimar-Rostock 2019 – materiały z konferencji we Lwowie

Artykuły:

Agata Knapik, Radical way of clubbing. Radykalne dyskoteki jako nowy typ przestrzeni angażującej

Anna Sowa, Gest w europejskiej muzyce współczesnej

Nowa książka

 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2019 ISNN 2544-9281 (s. 68)

 

 CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

 

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 11 (86)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 11 (86)

Zaproszenia

Prof. Leila Chasjanowa:  Jan Matejko i Henryk Siemiradzki, Skojarzenie losów dwóch wielkich Polaków – wykład w Warszawie

Dr Sumiyo Okumura: Velvet and Patronage: The Origin and the Historical Background of Ottoman and Italian Velvets – wykład w Krakowie

Public Art in the City of Utopia:  Sculptures by Igor Mitoraj at Canary Wharf and at 44 cities in the World – konfrencja w Londynie                                                                                                                                  

IV konferencja Studiów nad Strojem:  Transfery międzykulturowe ubioru – konferencja w Warszawie

Informacje i sprawozdania

Świątynia Pamięci Krakowa  - książka prof. Zdzisława Żygulskiego jun. o Muzeum Narodowym w Krakowie (prof. Teresa Grzybkowska)

VIII Międzynarodowa Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu: Art Education & Art Criticism in Central and Eastern Europe in the 20th Century (prof. Jan Wiktor Sienkiewicz)

Międzywojenne Wilno: kształty sztuki i architektury w latach 1919 –1939 – konferencja międzynarodowa w Wilnie (prof. Katarzyna Kulpińska)

Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa – konferencja międzynarodowa w Kaliszu  (Maria Tabaka)

Igor Mitoraj – A Dialog Between Art And History –  wystawa w  Londynie (prof. Bohdan Michalski)

Artykuły

Sławomir Majoch:  Baublis – zapomniane muzeum z „Pana Tadeusza”

Irina Gavrash: Wystawa współczesnej plastyki radzieckiej w warszawskiej „Zachęcie” w 1958 roku

Nowe książki

Publikacje Instytutu

Nowe litewskie publikacje o wileńskiej Szkole Rysunkowej i sztuce Wilna (prof. Jerzy Malinowski)

 

 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2019 ISNN 2544-9281 (s. 92)

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

 

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 11 (86)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 11 (86)

Zaproszenia

Prof. Leila Chasjanowa:  Jan Matejko i Henryk Siemiradzki, Skojarzenie losów dwóch wielkich Polaków – wykład w Warszawie

Dr Sumiyo Okumura: Velvet and Patronage: The Origin and the Historical Background of Ottoman and Italian Velvets – wykład w Krakowie

Public Art in the City of Utopia:  Sculptures by Igor Mitoraj at Canary Wharf and at 44 cities in the World – konferencja w Londynie

IV konferencja Studiów nad Strojem:  Transfery międzykulturowe ubioru – konferencja w Warszawie

Informacje i sprawozdania

Świątynia Pamięci Krakowa  - książka prof. Zdzisława Żygulskiego jun. o Muzeum Narodowym w Krakowie (prof. Teresa Grzybkowska)

VIII Międzynarodowa Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu: Art Education & Art Criticism in Central and Eastern Europe in the 20th Century (prof. Jan Wiktor Sienkiewicz)

Międzywojenne Wilno: kształty sztuki i architektury w latach 1919 –1939 – konferencja międzynarodowa w Wilnie (prof. Katarzyna Kulpińska)

Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa – konferencja międzynarodowa w Kaliszu  (Maria Tabaka)

Igor Mitoraj – A Dialog Between Art And History –  wystawa w  Londynie (prof. Bohdan Michalski)

Artykuły

Sławomir Majoch:  Baublis – zapomniane muzeum z „Pana Tadeusza”

Irina Gavrash: Wystawa współczesnej plastyki radzieckiej w warszawskiej „Zachęcie” w 1958 roku

Nowe książki

Publikacje Instytutu

Nowe litewskie publikacje o wileńskiej Szkole Rysunkowej i sztuce Wilna (prof. Jerzy Malinowski)

 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2019 ISSN 2544-9281 (s. 92) 

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 12 (87)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 12 (87)

Zaproszenia

Spotkanie jubileuszowe z okazji  20-lecia działalności  POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Spotkanie autorskie z dr. Maciejem Gugałą, autorem książki Eksperymenty Davida Hockneya,

 Informacje i sprawozdania

Magdalena Sawczuk, Polska. Malować duszę narodu (o wystawie ”Polska 1840-1918. Malować duszę narodu” w filii Luwru w Lens)

Tomasz Dziewicki, Maurycy Gottlieb odnaleziony („Autoportret w stroju polskiego szlachcica”)

Iga Rutkowska, Kuromori Kabuki w Polsce

Łukasz Guzek, Contemporary Art in Middle Europe. Research and Education Project

Mariola Balińska, Jubileusz Profesor Teresy Grzybkowskiej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 Artykuły

Magdalena Sawczuk, Synchromizm – amerykańska awangarda w Paryżu

Renata Piątkowska, Marzec ‘68 – kres żydowskiego życia artystycznego w Polsce

 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2019 ISSN 2544-9281 (s. 84)


CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 1 (88)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 1 (88)

Pamięci Stanisława Augusta Morawskiego

Zaproszenia

Spotkanie jubileuszowe z okazji  20-lecia działalności  POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Public Art in the City of Utopia. Sculptures by Igor Mitoraj at Canary Wharf and in the World  - konferencja w Londynie

X  Jubileuszowe    Spotkanie  Historyków    Sztuki i   Konserwatorów    Dzieł 

Sztuki  Orientu -  konferencja w Toruniu

Creative output of M. K. Čiurlionis and its’ dissemination: images and meanings, texts and contexts – konferencja w Wilnie

Polska – Japonia 2019

Anna Katarzyna Maleszko, Wystawa „Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Les grands maîtres du Japon. Collection Georges Leskowicz” –wystawa l’Hôtel de Caumont – Centre d’art  w Aix-en-Provence

Iga Rutkowska, Ponad dyscyplinami – jubileuszowa konferencja w Poznaniu

Aleksandra Cieśliczka, Zarys początków nowoczesnego wzornictwa w Japonii. Ruchy artystyczne i stowarzyszenia oraz ich wpływ na kształtowanie się obrazu japońskiej sztuki użytkowej

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2020 ISSN 2544-9281 (s. 38)


CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

 

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 2 (89)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 2 (89)

Pamięci   dr. inż. Józefa  Dąbrowskiego – członka honorowego

Promocja książki, wydanej przez  Instytut „Co (nie)przystoi mężczyźnie.

Ubiór męski w kulturze i sztuce” 

Zapowiedź Walnego  Zebrania członków Instytutu z wyborem Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącego Rady Naukowej  21 marca

Zaproszenie na sympozjum: 101 lat relacji polsko-japońskich. Perspektywy, działania, więzi” w Krakowie 

Spotkanie jubileuszowe na 20-lecie Instytutu  „Sztuka syntezy sztuk”

Jerzy Malinowski, Otwarcie spotkania

Teresa Grzybkowska, „Wspomnienie o Profesorze Witoldzie  Dobrowolskim.  

 Podróż do Włoch Elżbiety Lubomirskiej i Stanisława Kostki Potockiego. Geneza łańcuckiej kolekcji starożytności”

Fotografie ze spotkania (autorstwa Lidii Gerc)

Waldemar Deluga,  „Series Byzantina” w piętnastolecie publikacji

Eleonora Jedlińska, Konferencje Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, poświęcone współczesnej sztuce polskiej. Lata 2015-2019

Publikacje członków Instytutu

 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2020 ISSN 2544-9281 (s. 62)


CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

 

PDF / DRUKUJ

 

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 3 (90)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 3 (90)

Walne Zebranie członków Instytutu z wyborem Zarządu 21 marca

Zaproszenie

Sprawozdanie z działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata za 2019 rok

Elżbieta Budzińska,  Albumy Johanna Heinricha Müntza

Katarzyna Kulpińska, Grafika artystyczna i użytkowa w badaniach

Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

Publikacje za 2019 rok

 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2020 ISSN 2544-9281 (s. 80)

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 4-5-6 (91-92-93)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 4-5-6 (91-92-93)

Anna Dzierżyc-Horniak,   Hommage à Maria Stangret-Kantor

Agata Knapik, Robert Morris – Monumentum 2015-2018. Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

Informacja o organizacji Wystawy Współczesnej Tkaniny i Batiku Polskiego Pola  (pod patronatem Instytutu) w maju-czerwcu 2021 roku w stolicy Indonezji - Dżakarcie.

 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2020 ISSN 2544-9281 (s. 46)

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJSZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 7-8 (94-95)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 7-8 (94-95)

Magdalena Milerowska,  Autoportrety Felixa Nussbauma

Agata Knapik, Umiejętność patrzenia według Ara Gülera i Gabriela Basilico

Aleksandra Kolan, W poszukiwaniu katharsis –  proces pracy twórczej z perspektywy artysty drugiej połowy XX wieku

Dorota Grubba-ThiedeBob-Nosa Uwagboe  – metafory: ciało, grunt, fundament[alizm] 

 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2020 ISSN 2544-9281 (s. 72)

 

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

 SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 9-10 (96-97)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 9-10 (96-97)

Jubileusze:

Jubileusz 100. Urodzin Marii Piechotkowej, czł. honorowego Instytutu

Jubileusz 70. Urodzin Profesora Jerzego Malinowskiego

 Anna Markowska, Laudacja na część Profesora Jerzego Malinowskiego

Polska-Japonia:

Sympozjum 101 lat relacji polsko-japońskich. Perspektywy, działania, więzi

    (Kraków 27-28 lutego) i Sprawozdanie z działalności Muzeum Sztuki i

    Techniki Japońskiej Manggha - podsumowanie jubileuszowego roku 100-

    lecia relacji dyplomatycznych Polski i Japonii oraz działalności Komitetu

    Polska-Japonia 2020

Radosław Predygier, Polska Misja Artystyczno-Naukowa w Japonii w  2020 roku

Magdalena Furmanik-Kowalska, Nowa książka o Japonii (Michał A.

    Sokołowski, Mit sztuk zen w kształtowaniu się kultury artystycznej Japonii (Wyd. Kirin)  

Recenzje:

-   Ewa Sułek, Ukrainian Modernism – recenzja  Harvard Ukrainian Studies,  vol. 36, no. 3-4, 2019

Artykuły:

-   Dominika Buchowska, Van Gogh w Londynie. Inspiracje, fascynacje i rozczarowania

-   Lidia Gerc, Toruński zbiór plakatów Tadeusza Gryglewskiego – w setną rocznicę urodzin artysty

 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2020 ISSN 2544-9281 (s. 62)

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJSZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 11-12 (98-99)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 11-12 (98-99)

Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego

Raport z badań 2015-2020

Słowa wstępne – 5

Raport końcowy z realizacji projektu – informacje – 9

Dokumentacja dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego i źródeł jego twórczości – 11

Rozpoznanie warsztatu malarskiego Henryka  Siemiradzkiego – 15

    Załącznik: Obrazy Henryka Siemiradzkiego przebadane w muzeach – 21

Redakcja naukowa i przygotowanie do druku „Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” – 25

Wartość naukowa wyników projektu – 36

Wykaz prac opublikowanych w wyniku realizacji projektu – 39

Inne formy upowszechnienia wyników – 53

    Załącznik:  Syntetyczny opis uzyskanych wyników – 66

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2020 ISSN 2544-9281 (s. 68)

 CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2021, NR 1 (100)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2021, NR 1 (100)

100 numer „Sztuki i Krytyki”

Pamięci arch. Marii Piechotkowej

Pamięci prof.  Swietłany Czerwonnej

Artykuły:

Agata Knapik, Eroica. Pismo wszelkiej Poetyki  - 

Ewelina Jarosz,  Echo Park Agnieszki Grodzińskiej i feministyczny dyskurs reprodukcji

Nowe publikacje

 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2021 ISSN 2544-9281 (s. 54)

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>> 

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2021, NR 2 (101)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2021, NR 2 (101)

Spis treści:

Konferencje:

- Polsko-włoskie kontakty artystyczne 1871-1939  (Rzym, 20-22.10. 2021)

- Od kolekcji do muzeów. Kolekcjonerstwo i mediacja kulturowa w czasach  

   Feliksa Jasieńskiego (Paryż, 18-19.11. 2021)

- Sztuka ormiańskiej diaspory 4 (Ostrawa, 15-18.06. 2022 – nowy termin)

Artykuły:

Karolina Wolska-Pabian, Karol Tichy – projektant sztuki stosowanej

Hubert Słubik, O problemach w rozpoznawaniu, datowaniu i badaniu mebli

z terenów dawnej Rzeczypospolitej

Nowe publikacje.

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2021 ISSN 2544-9281 (s. 68)

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2021, NR 3-4 (102-103)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2021, NR 3-4 (102-103)

Spis treści:

 

Informacja o przygotowywanych tomach:

- Polska krytyka artystyczna  XIX – XXI wieku – „Pamiętnik Sztuk Pięknych”, tom 16

- Polskie i radzieckie malarstwo, rzeźba i grafika 1955-1968/1970 – „Sztuka Europy Wschodniej”, tom IX

Artykuły:

- Eleonora Jedlińska, Francis Bacon (1909-1992): fotografia jako sposób patrzenia

- Zuzanna Kowalczyk, Problemy środowiskowe jako temat en vogue w sztuce   

   –  postawy artystów wobec ekologii

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2021 ISSN 2544-9281 (s. 58)

 

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ