Polska wersja English version

Strona główna

Sztuka i Krytyka / Art and Criticism. Komunikat Zarządu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata jest miesięcznikiem, kontynuacją Komunikatów Zarządu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, wydawanych w formie elektronicznej i umieszczanych na stronie internetowej w rubryce AKTUALNOŚCI / KOMUNIKATY od października 2012 roku do grudnia 2017 roku (łącznie 63 numery). Pismo zawiera informacje o działalności placówki m.in. sprawozdania z działalności, projektach badawczych, organizacji konferencji i seminariów, wykładach, uczestnictwie członków w krajowym i międzynarodowym życiu naukowym, a także informacje o publikacjach. W każdym numerze publikowane są artykuły naukowe. Pismo, recenzowane przez stałych recenzentów – pracowników naukowych, wydawane jest w formie elektronicznej (rozsyłanej do członków i umieszczanej na stronie internetowej) oraz papierowej.

 

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

Prof. zw. dr hab. Jerzy Malinowski – redaktor naczelny / editor-in-chef

Grażyna Raj  –  redactor / subeditor,

Marcin Teodorczyk – sekretarz / secretary