Polska wersja English version

Numer aktualny

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 11-12 (98-99)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 11-12 (98-99)

Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego

Raport z badań 2015-2020

Słowa wstępne – 5

Raport końcowy z realizacji projektu – informacje – 9

Dokumentacja dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego i źródeł jego twórczości – 11

Rozpoznanie warsztatu malarskiego Henryka  Siemiradzkiego – 15

    Załącznik: Obrazy Henryka Siemiradzkiego przebadane w muzeach – 21

Redakcja naukowa i przygotowanie do druku „Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” – 25

Wartość naukowa wyników projektu – 36

Wykaz prac opublikowanych w wyniku realizacji projektu – 39

Inne formy upowszechnienia wyników – 53

    Załącznik:  Syntetyczny opis uzyskanych wyników – 66

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2020 ISSN 2544-9281 (s. 68)

 CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ