Polska wersja English version

Numer aktualny

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2021, NR 5-6 (104-105)

SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2021, NR 5-6 (104-105)

Spis treści:

Konferencje:

 Korpus Dzieł Malarskich Henryka Siemiradzki -   Spotkanie promocyjne w Muzeum Narodowym w Krakowie -  Oddział Sukiennice 

Stanisław Bohusz-Siestrzencewicz. Twórczość – konteksty – przyczynki  -  Muzeum Okręgowe w Suwałkach

17 ICTA — 17th International Congress of Turkish Art -  Warszawa  2023

Teksty:

Piotr Spławski, Japonisme in the Austro-Hungarian Monarchy - Pierwsza monografia austro-węgierskiego japonizmu

Ewa Rynarzewska, Społeczna funkcja koreańskiego tańca dworskiego

Nowe publikacje

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2021 ISSN 2544-9281 (s. 56)

CZYTAJ CAŁOŚC/READ MORE >>>

PDF / DRUKUJ