Polska wersja English version

Numer aktualny

SZTUKA I KRYTYKA 2023, NR 11-12

SZTUKA I KRYTYKA 2023, NR 11-12

Spis treści:

 

III Konferencja Polsko-Włoska 

Contatti Artistici Polacco - Italiani 1944-1980

Instytut Polski w Rzymie   27-29 listopada 2023

 

Contatti artistici polacco-italiani 1944-1980 - Zaproszenie z programem konferencji po włosku

Program konferencji w języku polskim

Jerzy Malinowski, Kontakty artystyczne polsko-włoskie 1944-1980 - założenia konferencji

Streszczenia referatów po polsku: 1 dzień, 2 dzień, 3 dzień

Tadeusz Kornaś (Uniwersytet Jagielloński), Konferencja Contatti artistici polacco-italiani 1944-1980

Lech Stangret (Galeria Foksal), Kilka zdań o konferencji w Rzymie

Jan Wiktor Sienkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Przystanek Rzym

Publikacje pokonferencyjne tomy 1 i 2 - spisy treści

Zdjęcia z konferencji rzymskiej Anny Dzierżyc-Horniak, Martyny Groth i Doroty Grubby-Thiede

 

Red. Jerzy Malinowski, Grażyna Raj i Marcin Teodorczyk

Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata, Warszawa 2023 ISSN 2544-9281 (79 s.)

 

POBIERZ / DRUKUJ